Przykre przyzwolenie

Jednego tylko dnia w dwóch dużych gazetach można było przeczytać w jaki sposób sprytni złodzieje wyciągają forsę z puli przeznaczonej na nasze zdrowie. Dziennik opisuje nieuczciwych lekarzy i aptekarzy wyłudzających miliony na fałszywe recepty. Gazeta ujawnia, jak ustawiano przetargi w okulistycznej kliniceProf. Gierkowej. Nie są to jakieś wyrafinowane pomysły. Raczej proste i znane sztuczki, łatwe…